Av-Streaming Company Terms and Conditions

Av-Streaming Kompanija::Audio i Video hosting

I. General

 • Kupovinom bilo kojeg servisa Kompanije Av-Streaming Korisnik automatski prihvata Uslove korištenja
 • Garantovani uptime servera je 99.5% vremena tokom mesec dana
 • Korisnik je dužan da upiše ispravne, tačne i trenutne lične informacije prilikom registracije
 • Korisnik je dužan da obavesti Kompaniju o svim poznatim slučajevima zloupotrebe servera
 • Zloupotreba servisa može prouzrokovati blokiranje i brisanje servisa bez povratka novca
 • Korisnik je dužan da ne nanosi štetu interesima Kompanije Kompanija ne snosi odgovornost za štetu nastalu Korisničkim neznanjem Kompanija čuva sve Korisničke informacije, uključujući i IP adrese

II. Streaming, Content and Copyright

 • Kompanija nije odgovorna za sadržaj (muzika, fajlovi) emitovan od strane korisnika Korisnik je dužan da se pridržava "Bitrate" limita
 • U suprotnom, server će biti suspendovan od strane WHMSonic sistema
 • Ubacivanje fajlova koji nisu muzičkog formata, npr. .rar, .zip, .exe može dovesti do suspendovanja, gašenja ili re-instaliranja naloga bez znanja korisnika
 • Ukoliko Korisnik čuva nelegalne fajlove na FTP serveru, njegov nalog će automatski biti obrisan

III. General of Service

 • Kompanija se obavezuje na pružanje usluga najvišeg kvaliteta
 • Ukoliko Kompanija mora da napravi tehnički prekid u radu servisa, svi Korisnici će unapred biti obavešteni putem e-maila
 • Kompanija se obavezuje na zaštitu korisničkih servera od "DDoS" napada
 • Korisnik može da uradi "upgrade" ili "downgrade" servisa kada god želi

IV. Account Billing & Payments

 • Jedna e-mail adresa može da se koristi na samo jednom nalogu
 • Korisnik prihvata da prima račune u elektronskoj formi Kompanija ne snosi odgovornost za kvarove nastale: fizičkim otkazivanjem servera, prevelikom potrošnjom od strane korisnika, nepravilnim funkcionisanjem AutoDJ-a usled pogrešnih fajlova na playlisti

V. Suspension & Termination of service

 • Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu usluge po dobijenom računu, servis će biti automatski suspendovan nakon 3 dana
 • Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu usluge po dobijenom računu, servis će automatski i trajno biti obrisan nakon 15 dana
 • Kada Korisnik uputi zahtev za prekid servisa "odmah", servis će biti automatski i nepovratno obrisan u naredna 24 časa

VI. Backup and Data Loss

 • Kompanija ne snosi odgovornost za gubitak Korisničkih fajlova na serverima.
 • Kompanija ne pravi rezervne kopije Korisničkih fajlova

Select language