Av-Streaming Company Privacy policy

Av-Streaming Kompanija::Audio i Video hosting

I. Privacy Police

  • Korisničke lične informacije, koje Korisnik unosi prilikom registracije za neku od usluga, tretiraju se kao poverljive i mogu biti korištene samo od strane kompanije
  • Kompanija ne deli lične podatke Korisnika sa trećim licima
  • Kompanija ne deli/prodaje Korisničke informacije u marketinške svrhe

Select language