Start Medium Professional Master
100 Slušalaca 300 Slušalaca 600 Slušalaca 1000 Slušalaca
64 kbps 64 kbps 64 kbps 64 kbps
cPanel/WHMSonic cPanel/WHMSonic cPanel/WHMSonic cPanel/WHMSonic
AutoDj (5GB) AutoDj (5GB) AutoDj (5GB) AutoDj (5GB)
Neograničen protok Neograničen protok Neograničen protok Neograničen protok
Besplatan hosting Besplatan hosting Besplatan hosting Besplatan hosting
7 €/Mesečno 15 €/Mesečno 30 €/Mesečno 50 €/Mesečno
Kupi Kupi Kupi Kupi
Start+ Medium+ Professional+ Master+
100 Slušalaca 300 Slušalaca 600 Slušalaca 1000 Slušalaca
128 kbps 128 kbps 128 kbps 128 kbps
cPanel/WHMSonic cPanel/WHMSonic cPanel/WHMSonic cPanel/WHMSonic
AutoDj (10GB) AutoDj (10GB) AutoDj (10GB) AutoDj (10GB)
Neograničen protok Neograničen protok Neograničen protok Neograničen protok
Besplatan hosting Besplatan hosting Besplatan hosting Besplatan hosting
14 €/Mesečno 30 €/Mesečno 60 €/Mesečno 80 €/Mesečno
Kupi Kupi Kupi Kupi
U pripremi.
I. General Kupovinom bilo kojeg servisa Kompanije Av-Streaming Korisnik automatski prihvata Uslove korištenja. Garantovani uptime servera je 99.5% vremena tokom mesec dana. Korisnik je dužan da upiše ispravne, tačne i trenutne lične informacije prilikom registracije. Korisnik je dužan da obavesti Kompaniju o svim poznatim slučajevima zloupotrebe servera. Zloupotreba servisa može prouzrokovati blokiranje i brisanje servisa bez povratka novca. Korisnik je dužan da ne nanosi štetu interesima Kompanije. Kompanija ne snosi odgovornost za štetu nastalu Korisničkim neznanjem. Kompanija čuva sve Korisničke informacije, uključujući i IP adrese. II. Privacy Police Korisničke lične informacije, koje Korisnik unosi prilikom registracije za neku od usluga, tretiraju se kao poverljive i mogu biti korištene samo od strane kompanije. Kompanija ne deli lične podatke Korisnika sa trećim licima. Kompanija ne deli/prodaje Korisničke informacije u marketinške svrhe. III. Streaming, Content and Copyright Kompanija nije odgovorna za sadržaj (muzika, fajlovi) emitovan od strane korisnika. Korisnik je dužan da se pridržava "Bitrate" limita. U suprotnom, server će biti suspendovan od strane WHMSonic sistema. Ubacivanje fajlova koji nisu muzičkog formata, npr. .rar, .zip, .exe može dovesti do suspendovanja, gašenja ili re-instaliranja naloga bez znanja korisnika. Ukoliko Korisnik čuva nelegalne fajlove na FTP serveru, njegov nalog će automatski biti obrisan. IV. General of Service Kompanija se obavezuje na pružanje usluga najvišeg kvaliteta. Ukoliko Kompanija mora da napravi tehnički prekid u radu servisa, svi Korisnici će unapred biti obavešteni putem e-maila. Kompanija se obavezuje na zaštitu korisničkih servera od "DDoS" napada. Korisnik može da uradi "upgrade" ili "downgrade" servisa kada god želi. V. Account Billing & Payments Jedna e-mail adresa može da se koristi na samo jednom nalogu. Korisnik prihvata da prima račune u elektronskoj formi. Kompanija ne snosi odgovornost za kvarove nastale: fizičkim otkazivanjem servera, prevelikom potrošnjom od strane korisnika, nepravilnim funkcionisanjem AutoDJ-a usled pogrešnih fajlova na playlisti. VI. Suspension & Termination of service Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu usluge po dobijenom računu, servis će biti automatski suspendovan nakon 3 dana. Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu usluge po dobijenom računu, servis će automatski i trajno biti obrisan nakon 15 dana. Kada Korisnik uputi zahtev za prekid servisa "odmah", servis će biti automatski i nepovratno obrisan u naredna 24 časa. VII. Backup and Data Loss Kompanija ne snosi odgovornost za gubitak Korisničkih fajlova na serverima. Kompanija ne pravi rezervne kopije Korisničkih fajlova.
I. Šta je SHOUTcast? SHOUTcast je alat, software, za emitovanje muzike. Koriste ga radio stanice ili korisnici koji žele da emituju svoj audio ili video program širom interneta. SHOUTcast koristi mp3 tehnologiju za emitovanje muzike kao i NSV za emitovanje video zapisa. II. Da li je SHOUTcast kompatibilan sa programom SAM Broadcaster? Da, SHOUTcast serveri su u potpunosti kompatibilni sa programom SAM. III. Mogu li da emitujem video signal putem SHOUTcast servera? Da, možete. Video streaming zahteva da instalirate program NSV kako biste emitovali video zapise. IV. Šta je FTP? File Transfer Protocol je standardni mrežni protokol koji se koristi za prenos fajlova sa Vašeg računara na server. V. Šta je AutoDj? Auto DJ je izvor ili "Content Delivery System" muzike za Vaš SHOUTcast server. Omogućava Vam dostupnost Vašeg SHOUTcast servera 24/7 bez obzira da li je aktivan izvor muzike (npr. Winamp ili SAM Broadcaster) na Vašem računaru. VI. Kako mogu da emitujem muziku na SHOUTcast server? Emitovanje muzike na naš server nije komplikovano. Potrebni su Vam kompatibilan plejer, npr. Winamp, i SHOUTcast DSP dodatak instalirani na Vašem računaru. Kada instalirate DSP dodatak potrebno je da ga podesite, upišete IP adresu, korisničko ime i šifru koju ste dobili od Av-Streaming kompanije. Muzika koju startujete u Vašem plejeru se sada direktno emituje na server i dostupna je slušaocima. VII. Da li SHOUTcast serveri imaju statičku IP adresu? Da, svi serveri poseduju statičku IP adresu. VIII. Kako slušaoci mogu da slušaju muziku koju emitujem? Korištenjem bilo kojeg plejera koji kompatibilan sa mp3 formatom. Preporučujemo Winamp za Windows ili Audion za Mac. IX. Šta označava Bitrate? Bitrate označava kvalitet audio ili video zapisa, u tehničkom smislu se predstavlja preko "kbps- kilo bits per second" ili "k" skraćeno. X. Na koji način mogu da izvršim uplatu? Prihvatamo većinu platnih kartica, PayPal i Western Union.